Szczucin

Nazwa miejscowości Szczucin pochodzi od imienia Szczuka (szczupak). Wiadomo, iż miejscowość istniała już 1345 r. – mówią o tym dokumenty świadczące o przeprawie pod Szczucinem.

W tym czasie istniał także kościół parafialny, o którym mowa w spisie Świętopietrza z roku 1346. Wcześniej na terenie obecnej gminy Szczucin zładowało się Państwo Wiślan. Wiadomo również, że Szczucin był własnością rycerską, a mieszkańcy trudnili się flisactwem, pracami leśnymi, bartnictwem, myślistwem, połowem ryb. Miasto bardzo często było zalewane, gdyż znajduje się w sąsiedztwie Wisły. Średnio co 25 lat występowały katastroficzne w skutkach wylewy rzeki.

Prawa miejskie Szczucin uzyskał w 1780 r., jednak przed II wojną światową został zdegradowany do rangi wsi, aż do 2008 r. Na nowo stał się miastem 1 stycznia 2009 r.

Co warto zwiedzić w Szczucinie?

W mieście Szczucin turyści nie znajdą wielu zabytków. Do głównych atrakcji zaliczyć można kościół pw. św. Marii Magdaleny. Obecny budynek został wzniesiony w miejscu starego drewnianego kościoła. Budowla została wybudowana na początku XVIII w. Jednak kościół był wielokrotnie uszkadzany i odbudowywany, a także rozbudowywany. Ostatecznie powstała budowla o charakterze barokowym i neobarokowym z cegły i kamienia. Obecnie kościół jest trójnawowy z prezbiterium zamkniętym ścianą prostą, przy którym po bokach znajdują się 2 przybudówki zakrystie.

Znajduje się tutaj jedyne w Polsce i Europie Muzeum Drogownictwa, obecnie będące Wydziałem Historii Drogownictwa. Placówka powstała w 1982 r. jako Izba Pamięci, jednak rozwój instytucji i pojawianie się coraz to nowych i ciekawych eksponatów sprawiło, że w 1992 r. trafiło do rejestru zabytków. W muzeum zobaczyć można skansen maszyn drogowych oraz bogaty zbiór znaków drogowych, słupów kilometrowych, urządzeń pomiarowych.

W Szczucinie przy ulicy św. Marka znajduje się figurka wzniesiona w 1684 r., zwana „Markiem”. Ma ona kształt wysokiej kolumny zwieńczonej kompozytowym kapitelem, na którym umocowana jest czworoboczna, ażurowa kapliczka z płaskorzeźbami świętych, nakryta daszkiem, ponad którym jest niewielka wieżyczka i krzyż.

Ponadto w Szczucinie znajdują się zabytki rodziny Bogudzów, zamieszkującej kiedyś to miasto, tj. resztki zespołu dworskiego. Można tutaj spotkać także liczne przydrożne kapliczki.

Co jeszcze warto zobaczyć w Szczucinie? Poleć!

Dodaj komentarz