Gorlice

Początki miasta Gorlice sięgają 1354 roku, kiedy to Dersław I Karwacjana otrzymuje od króla Kazimierza Wielkiego przywilej utworzenia miasta u zbiegu rzek Ropy i Sękówki. Zgodnie z pierwszymi zapiskami pierwsi osadnicy przybyli z miasta Görlitz na Łużycach.

W XIX wieku Gorlice stały się kolebką przemysłu naftowego. W latach 1853-1858 swoją pracownię miał tutaj Ignacy Łukasiewicz, farmaceuta, konstruktor lampy naftowej, ojciec przemysłu naftowego.

Co zwiedzić w Gorlicach?

Na Rynku, w XIX-wiecznym budynku ratusza mieściła się apteka, w której pracował Ignacy Łukasiewicz. Na fasadzie umieszczono rekonstrukcję zbudowanej przez niego ulicznej lampy naftowej.

Niedaleko rynku znajduje się regionalne muzeum PTTK im. Ignacego Łukasiewicza. Wśród zbiorów historycznych, etnograficznych i innych ważne miejsce zajmuje makieta bitwy gorlickiej, a także wiele zdjęć i przedmiotów związanych z I wojną światową – elementy umundurowania, wyposażenia żołnierskiego i uzbrojenia. W piwnicy muzeum urządzono rodzaj gabinetu figur woskowych, w którym przedstawiono głównych dowódców armii, burmistrza Gorlic, a także żołnierzy w mundurach z okresu walk. Odrębny dział muzeum stanowi ekspozycja dotycząca Ignacego Łukasiewicza, gdzie zobaczyć można m.in. destylarnię ropy naftowej.

Na skraju śródmieścia stoi dawny dwór Karwacjanów – założycieli i długoletnich właścicieli miasta. Dwór ma charakter obronny, wzorowany architektonicznie na dworze szymbarskim. Ten XV-wieczny budynek został niemal całkowicie zniszczony w czasie strzału artyleryjskiego w roku 1915. W latach 80. XX w. dwór zrekonstruowano, obecnie mieści się w nim galeria sztuki.

Blisko centrum miasta wznosi się Góra Cmentarna, nazwana tak od znajdującej się na jej stokach nekropolii z okresu I wojny światowej. Na wspólnym cmentarzu spoczywa 427 żołnierzy armii austriackiej, 297 rosyjskiej i 139 niemieckiej, poległych podczas walk o Gorlice wiosną 1915 r.

Co jeszcze zwiedzić w Gorlicach? Napisz!

Dodaj komentarz