Chrzanów

Chrzanów miasto powstało w okresie średniowiecza. Jednak nie można precyzyjnie określić początków powstania. Dokument z 1500 r., sporządzony przez Piotra Ligęzę, ówczesnego właściciela miasta, potwierdza lokację na prawie niemieckim.

Co zwiedzić w Chrzanowie?

Turyści przybywający do Chrzanowa powinni zobaczyć Pałac w Płazie wraz z zespołem gospodarczym oraz otaczającym zabudowania parkiem. Pałac został wybudowany przed 1832 r. na miejscu barakowego dworu.

Ponadto warty uwagi jest Kościół p.w. św. Mikołaja wybudowany na przełomie XIII i XIV w. Jednak swój ostateczny kształt, który przetrwał do roku 1912, uzyskał w XV w. i nieco później, poprzez dodane przybudówki. Jedyną pozostałością tamtego gotyckiego kościoła jest dzisiaj prezbiterium. W latach 1912-1914 kościół przeszedł gruntowną przebudowę, którą można podziwiać obecnie.

Kolejnym zabytkiem jest Lamus dworski z XVI w. Budynek ten pierwotnie stanowił część zespołu dworskiego. Znajduje się on na obrzeżach parku miejskiego. Budynek zachował pewne cechy renesansu. Obecnie znajduje się w nim siedziba Muzeum w Chrzanowie.

Chrzanów przyciąga także amatorów pieszych wycieczek. Prawie jedna trzecia terenów gminy porośnięta jest lasami, a 40% zajmują tereny cenne przyrodniczo. Dla turystów stworzono cztery ścieżki, które prowadzą przez najciekawsze przyrodniczo tereny:

  1. Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Góra Wójtowa – lasy Sośnica – Góra Wianek – Balin – Warpie – Kąty”
  2. Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Podmokłe łąki na kątach – lasy w Kotlinie Chrzanowskiej – Stawy na groblach”
  3. Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Dolina Rzeki Chechło – Góra Żelatowa – Pogorzyce”
  4. Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Pogorzyce – Wzgórze Grodzisko Wielkie – Płaza Dolna”

Gmina nie zapomniała także o cyklistach. Dla rowerzystów przygotowano pięć tras.

Dodaj komentarz