Alwernia

Nazwa miejscowości Alwernia odnosi się do klasztoru bernardynów. Klasztor zbudowany na wzgórzu został ufundowany przez Krzysztofa Korycińskiego, który podczas swojego pobytu we Włoszech przebywał w pustelni La Verna nad rzeką Arno w Toskanii. Na wzór pustelni Alvemo postanowił ufundować podobne miejsce na ziemiach polskich.

Początki Alwerni sięgają 1616 roku, kiedy to w miejscu później wybudowanego murowanego klasztoru i kościoła stanął krzyż, a następnie prosty, drewniany kościółek i mały drewniany klasztor, w którym zamieszkali bernardyni.

U stóp klasztoru rozwinęła się osada obsługująca pielgrzymów i klasztor. Mieszkańcy miejscowości trudnili się przede wszystkim garncarstwem, kowalstwem, rzeźnictwem i piekarstwem. Byli także kramarze, szewcy, stolarze i inni.

Pierwsze pisemne informacje o miejscowości pochodzą z 1778 roku. Król Stanisław August nadał wówczas Alwerni przywilej odbywania 12 targów w roku. Od 1845 roku miasto posiadało pieczęć miejską. Prawa miejskie otrzymała w 1903 roku, jednak utraciła je po 30 latach. Alwernia ponownie uzyskała prawa miejskie w 1993 roku.

Co warto zwiedzić w Alwerni?

Odwiedzając Alwernię warto zwiedzić kościół i klasztor oo. Bernardynów. Murowany klasztor zbudowano w latach 1625-1656, a kościół w latach 1630-1676. Obecny kościół i klasztor zachowały barokową formę. Wyposażenie wnętrza kościoła jest głównie barokowe, ale także rokokowe z elementami klasycystycznymi. Kościół i zabudowania klasztorne są stosunkowo surowe i skromne pod względem architektonicznym. W latach 1897-1900 wystawiono wysoką, 55-metrową wieżę na dzwony.
Warto też zwrócić uwagę na stacje Drogi Krzyżowej na Rajskim Placu przed kościołem. Urządzono je w 1739 roku. Pierwotnie miały one formę 14 małych kapliczek, jednak obecne malowane są na blasze.

W Alwerni znajduje się najstarsze Muzeum Pożarnictwa, które powstało w 1953 roku i gromadzi eksponaty pożarnicze. Muzeum oficjalnie zostało otwarte w 2004 roku. Obecnie Muzeum zawiera bogaty zbiór eksponatów pochodzących z różnych regionów i okresów historii.

Warto na chwilę zatrzymać się na rynku w Alwerni, aby docenić zabytkowy zespół architektoniczny. Wokół rynku znajdują się pojedyncze drewniane domy, pochodzące z XVIII wieku. Nieopodal usytuowana jest również studnia z XIX wieku, głęboka na 70 metrów.

W pobliżu Alwerni znajdują się ruiny dwóch znanych zamków – Lipowca w Wygiełzowie oraz Tęczyna – we wsi Rudno niedaleko Krzeszowic.

Gmina Alwernia jest również ciekawym miejscem do pieszych i rowerowych wycieczek. Leży ona na terenie dwóch Parków Krajobrazowych: Rudniańskiego oraz Tenczyńskiego.

Mapa Alwernia

Co jeszcze polecisz do obejrzenia w Alwerni? Napisz!

Dodaj komentarz