Cieszyn

Miasto na Pogórzu Śląskim, leżące nad Olzą. Rzeka wyznacza granicę polsko-czeską, współcześnie rozdzielając miasto na dwie jednostki administracyjne – miasto polskie Cieszyn i Czeski Cieszyn.

Cieszyn

Legenda o założeniu Cieszyna głosi, że w 810 roku dokonali tego trzej bracia, synowie Leszka III – Bolek, Leszek i Cieszek, którzy spotkali się po długiej wędrówce przy źródełku, wokół którego założyli osadę (do dzisiaj możemy oglądać w Cieszynie Studnię Trzech Braci).

Źródła historyczne podają, że zalążkiem miasta była Góra Zamkowa, na której osadnictwo pojawiło się już na przełomie IV i V w. p.n.e., jednak powstanie grodu przypadło na wiek X n.e., a jego bujny rozwój to XII wiek.

Cieszyn Polska 06

Od ok. 1290 r. Cieszyn był stolicą księstwa cieszyńskiego, a potem całego regionu – Śląska Cieszyńskiego. Reformacja spowodowała w mieście zróżnicowanie religijne. Miasto zamieszkiwali nie tylko Polacy, ale także Niemcy, Czesi oraz Żydzi i Węgrzy.

Spór o przynależność terytorialną Śląska Cieszyńskiego doprowadził do podziału miasta w 1920 r. Leżące na lewym brzegu Olzy przedmieścia weszły w skład Czechosłowacji i utworzyły nowe miasto. Od tamtego czasu Cieszyn rozwija się jako dwa graniczne miasta przedzielone rzeką.

Co zwiedzić w Cieszynie?

 • Wzgórze Zamkowe: Romańska Rotunda (XI w.)
  Wieża Piastowska (XIV w.)
  Wieża Ostatecznej Obrony (XIII w.)
  Pałacyk Myśliwski Habsburgów

Cieszyn Polska 01

Cieszyn Polska 05

Cieszyn Polska 04

 • Zabudowania Rynku i Cieszyńska starówka
 • „Cieszyńska Wenecja” – zabudowania nad potokiem, przy ul. Przykopa
 • Muzeum Śląska Cieszyńskiego – najstarsze publiczne muzeum na ziemiach polskich
 • Bracki Browar Zamkowy w Cieszynie, działający od 1846
 • Teatr im. Adama Mickiewicza – budynek w stylu wiedeńskim z początku XX wieku

Cieszyn Polska 15

Rekreacja

Przez Cieszyn przechodzą 4 trasy rowerowe oraz 6 tras spacerowych, zarówno po polskiej, jak i po czeskiej stronie znajdują się baseny i kąpieliska miejskie.

Ciekawostki o Cieszynie

W czasie długiego weekendu majowego w Cieszynie organizowany jest Festiwal Filmowy Kino na Granicy (kinonagranicy.pl).

W Cieszynie (części czeskiej) pracował jako bibliotekarz Jaromir Nohavica, jedna z jego piosenek opowiada właśnie o tym mieście.

W Cieszynie funkcjonowała najkrótsza linia tramwajowa w monarchii austro-węgierskiej. Ruszyła ona w lutym 1911 roku. Trasa prowadziła z okolic dzisiejszego Rynku, przez most na Olzie w kierunku stacji kolejowej w obecnym Czeskim Cieszynie. Długość trasy to 1793 metry. W 1920 r., gdy doszło do podziału miasta konieczne stały się kontrole na moście granicznym. Ponieważ utrudniało to komunikację, linię zlikwidowano w kwietniu 1921 r.

Mapa Cieszyna

Zdjęcia z Cieszyna

Cieszyn Polska 17

Cieszyn Polska 16

Cieszyn Polska 13

Cieszyn Polska 12

Cieszyn Polska 11

Cieszyn Polska 10

Cieszyn Polska 09

Cieszyn Polska 08

Cieszyn Polska 07

Cieszyn Polska 03

Cieszyn Polska 02

Cieszyn Toalety

Dodaj komentarz