Proszowice

Pierwsza informacja o Proszowicach pochodzi z roku 1222. Proszowice, zwane wówczas Prossouicze, były początkowo własnością rycerską, zaś później przeszły w ręce królewskie. Przywilej lokacyjny pochodzi z roku 1358 i nadany został przez króla Kazimierza Wielkiego. Już przed 1377 rokiem w Proszowicach odbywały się sądy ziemskie, a następnie tzw. roki, czyli sądy królewskie.

Po uchwaleniu konstytucji w 1496 roku wyznaczono tu również miejsce dla sejmików szlacheckich województwa krakowskiego. Proszowice były wówczas miastem bogatym, dobrze rozwiniętym, położonym na przecięciu szlaków komunikacyjnych. Rozwijały się tu rzemiosła, handel i hodowla. Było to również miasto ludzi wykształconych. Wielu Proszowian studiowało bowiem na Akademii Krakowskiej.

Schyłek Proszowic rozpoczął się wraz z potopem szwedzkim, zaś szczególnie dotkliwie mieszkańcy miasta odczuli okres konfederacji barskiej (1768-1772). Proszowice obciążone były wówczas licznymi podatkami i kontrybucjami. Również i później, w czasach rozbiorów, miasto nie miało szans powrócić do dawnej świetności. Obecnie miasto prężnie się rozwija.

Co zwiedzić w Proszowicach?

Główną atrakcją miasta jest kościół parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela. Obecny kościół jest trzecią, na tym samym miejscu, świątynią parafialną miasta. Pierwsze wzmianki o kościele pochodzą z 1240 roku. W 1306-1308 budynek spłonął podczas wojny Władysława Łokietka z biskupem Janem Muskatą. W 1326 roku odbudowano kościół w stylu gotyckim. Natomiast wiek XV to budowa trzeciego, obecnego kościoła, o wiele większego od poprzednich, ukończonego przed 1454 rokiem. Wnętrze kościoła było bardzo bogate. Jednak do obecnych czasów zachowała się niewielka część pierwotnego wyposażenia: ołtarz główny barokowy z 1631 roku, a w nim obraz pochodzący z 1634 roku, dwa barokowe ołtarze boczne.

Kaplica pw. św. Trójcy prawdopodobnie z XVII wieku, pierwsza kaplica z drewna z zakrystią, kruchtą i portykiem. Obecna kaplica murowana z ok. 1859 roku wybudowana w stylu neogotyckim.

Co jeszcze polecisz w Proszowicach? Napisz!

Dodaj komentarz