Kęty

Pierwsze wzmianki o mieście pochodzą z 1277 roku, kiedy to książę Władysław Opolski potwierdził sprzedaż wójtostwa kęckiego oraz nadanie praw miejskich wzorowanych na organizacji Lwówka Śląskiego. Kęty to niewielkie miasteczko, którego liczba mieszkańców obecnie sięga ok. 19 tysięcy.

Co zwiedzić w Kętach?

Zwiedzając Kęty warto zobaczyć kościół i klasztor Ojców Franciszkanów Reformatów zabudowania pochodzą z przełomu XVII i XVIII w. Przed kościołem znajduje się plac, na którym umieszczono stacje drogi krzyżowej. W sąsiedztwie klasztoru znajduje się drugi klasztor – Klasztor Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego, który jest kolebką wszystkich klasztorów zmartwychwstanek w Polsce. Początkowo dom zakonny składał się z małego domku, natomiast prace nad nowym klasztorem zostały zakończone w 1893 r. Na terenie zakonu znajduje się piękny park i ogród.

Kolejnym obiektem sakralnym wartym zobaczenia jest Kościół parafialny świętych Małgorzaty i Katarzyny, który został wybudowany w latach 1657-1685 i powstał w miejscu drewnianej świątyni z XIII w. Jest to najstarszy kościół w mieście i ma charakter barokowy.

Niedaleko kościoła znajduje się Kaplica św. Jana Kantego – budowla ma pond trzysta lat i stanęła w miejscu urodzin najsłynniejszego z kęczan – św. Profesora Akademii Krakowskiej.

Spacerując po Kętach warto przyjrzeć się również układowi urbanistycznemu, gdyż został on wpisany do rejestru zabytów województwa małopolskiego.

Dodaj komentarz