Sieradz

Miasto w województwie łódzkim położone na obszarze Kotliny Sieradzkiej nad rzeką Wartą. Obecnie zajmuje obszar 51 km2 i liczy 44 tys. mieszkańców.

Po raz pierwszy nazwa „Sieradz” pojawia się w tzw. bulli gnieźnieńskiej wydanej w 1136 r. przez papieża Innocentego II. Miejscowość otrzymała prawa miejskie pomiędzy 1247 a 1255 rokiem, jest to więc jedno z najstarszych miast na terenie Polski. W okresie średniowiecza Sieradz wielokrotnie był miejscem ważnych zjazdów z udziałem szlachty i królów. Na jednym z nich w 1445 r. dokonano wyboru na króla Polski Kazimierza Jagiellończyka. XVI w. to okres największego rozkwitu miasta, które dzięki położeniu na skrzyżowaniu ważnych traktów handlowych szybko zyskuje na znaczeniu. W tym czasie Sieradz liczy ponad 2000 mieszkańców. W XVII w. miasto zostało spustoszone przez wojny, pożary i epidemie, dopiero pod koniec XVIII w. daje się zaobserwować ożywienie gospodarcze Sieradza. W okresie rozbiorów miasto znalazło się najpierw pod władzą pruską, później stało się częścią Księstwa Warszawskiego i wreszcie, od 1815 r., Królestwa Polskiego. XIX w. to okres stopniowego rozwoju miasta, m. in. w 1823 r. w manufakturze należącej do Adolfa Harrera zainstalowano jedną z pierwszych maszyn parowych na ziemiach polskich. Na początku XX w. do Sieradza doprowadzono linię kolejową, a w okresie międzywojennym także łaźnię miejską i elektrownię. Podczas II wojny światowej miasto zostało włączone do Rzeszy. 20 stycznia 1945 r., 3 dni przed wyzwoleniem przez Armię Czerwoną, radzieckie lotnictwo zbombardowało miasto zabijając i raniąc kilkaset osób.

Po zakończeniu wojny Sieradz został nie tylko odbudowany, ale także rozbudowany, m. in. powstał tu duży zakład dziewiarski „Sira”. W latach 1975-1999 miasto było stolicą województwa sieradzkiego.

Co zwiedzić w Sieradzu?

W Sieradzu warto zobaczyć przede wszystkim:

  • gotycki kościół pw. Wszystkich Świętych z 1370 r.,
  • podominikański klasztor, w którym na szczególną uwagę zasługuje rzeźba Madonny z Dzieciątkiem pochodząca z ok. 1420-1430 r.
  • oraz przyklasztorny kościół pw. św. Stanisława wzniesiony ok. połowy XIII w.

Budynek Muzeum Okręgowego, będący zarazem najstarszą zachowaną kamienicą w mieście, kryje w sobie zbiory archeologiczne, historyczne oraz etnograficzne. Muzeum posiada dwa oddziały: Sieradzki Park Etnograficzny (skansen) oraz Muzeum Walewskich w Tubądzinie prezentujące wnętrza dworskie z przełomu XIX i XX wieku.

Ciekawostki

W Sieradzu urodził się Leszek Czarny (ok. 1241-1280 r.), książę sieradzki, a także Marek Niedźwiedzki, dziennikarz muzyczny znany przede wszystkim jako prowadzący Listy Przebojów Programu III Polskiego Radia.

Mapa Sieradza

Zobacz też mapę Sieradza na stronie urzędu miasta

Dodaj komentarz