Nowy Wiśnicz

Pierwsze wzmianki o miejscowości Nowy Wiśnicz pochodzą z XIII wieku. Osada zwana Wiśnice lub Wiśniewice była jedną z wielu wsi Klemensa herbu Gryf z Krakowa. W 1242 r. wieś z rąk Gryfitów przeszła w posiadanie klasztoru benedyktynek w Staniątkach, któremu to król Bolesław Wstydliwy w 1254 roku pozwolił lokować wieś na prawie magdeburskim.

Nowy Wiśnicz

W XIV w. miasto przeszło w ręce rodziny Kmitów i był to okres kiedy znacząco się rozbudowało i przekształciło z drewnianego grodu w murowaną twierdzę. W 1364 roku doszło do podziału dóbr wiśnickich między Janem Kmitą, a jego synem zwanym Jaśkiem, który otrzymał gród wiśnicki. Po śmierci Jaśka, posiadłości przechodziły z rąk do rąk, aż w 1593 r. Sebastian Lubomirski odkupił zamek, po czym gruntownie go przebudował. U jego podnóża założył miasteczko Nowy Wiśnicz, które 8 czerwca 1616 r. uzyskało prawa miejskie.

Co warto zwiedzić w Nowym Wiśniczu?

W latach 1622-1634 w sąsiedztwie zamku wybudowano zespół klasztorny, do którego sprowadzono Karmelitów Bosych z Krakowa. Zamek bardzo często zmieniało właścicieli, aż w 1901 roku kupił go Związek Rodowy Lubomirskich. Obecnie stan prawny zamku jest nieuregulowany i administruje nim od 01 września 2009 Muzeum Ziemi Wiśnickiej. Miasto swoje prawa straciło w 1933 roku, żeby ponownie je odzyskać w 1994 roku.

Główną atrakcją turystyczną w Nowym Wiśniczu jest niewątpliwie zamek Kmitów i Lubomirskich. Budowla jest jednym z najcenniejszych dzieł wczesnobarokowej architektury rezydencjonalno-obronnej w Polsce. Najstarsza część zamku została wzniesiona w XIV w. W XVI w. nadano mu cechy stylu renesansowego. Zamek był wielokrotnie przebudowywany i rozbudowywany.

Nieopodal zamku na wzgórzu mieści się klasztor Karmelitów Bosych – wybitne dzieło wczesnego baroku, wraz ze świątynią pod wezwaniem Chrystusa Zbawiciela i fortyfikacjami bastionowymi. Klasztor chronił zamek i miasto od strony południowej, będąc zgodnie z zaleceniami zakonu izolowany od miasta. Obecnie w klasztorze usytuowano sąd i więzienie kryminalne. Świątynia pełniła funkcję kaplicy więziennej do 1939 roku.

W okolicy zamku i klasztoru znajduje się drewniany dworek „Koryznówka”, w którym mieści się Muzeum Pamiątek po Janie Matejce. Dworek został wybudowany w latach 50-tych XIX wieku przez szwagra Jana Matejki.

Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP został ufundowany przez założyciela miasta Stanisława Lubomirskiego. Kościół wraz z plebanią i dzwonnicą został wybudowany w latach 1616 – 1621. Jest to budowla murowana, jednonawowa, natomiast wnętrze kościoła sklepione jest kolebkowo. Ołtarz główny, ołtarze boczne, sedillia w prezbiterium pochodzą z XVII w. Obok kościoła znajduje się zabytkowa plebania z XVII wieku z wieżą, która kiedyś pełniła funkcję dzwonnicy. Obecnie dzwony rozbrzmiewają z dzwonnicy wybudowanej w 1957 roku.

W Nowym Wiśniczu zainteresowani znajdą także Muzeum Ziemi Wiśnickiej, które mieści się w budynku dawnego Zakładu Ubogich założonego w 1641 roku. Po gruntowym remoncie zostało umieszczone w nim muzeum miejskie, które posiada kolekcję dzieł wiśnickich malarzy i pamiątki tutejszych ziem.

Ratusz Miejski został wybudowany w latach 1616 – 1620, a w roku 1863 rozbudowany. Obecnie jest to budowla kwadratowa o trzech kondygnacjach. Na parterze mieszczą się sale obrad Pady Miejskiej, na piętrze Urząd Stanu cywilnego oraz Miejska Biblioteka Publiczna, a w piwnicach galeria i kawiarnia.

Co jeszcze polecisz w Nowym Wiśniczu? Napisz!

Dodaj komentarz