Pniewy

Pniewy to miasto w województwie wielkopolskim, leżące nad jeziorem Pniewskim (Pniewy Szamotulskie, niem. Pinne). Z roku 1256 pochodzą pierwsze informacje o miejscowości, dowiadujemy się o jej właścicielach z rodu Pniewscy herbu Nałęcz.

Zabytki Pniew:

  • Kościół św. Wawrzyńca wybudowany z drewna, spłonął w czasie pożarów w latach 1635 i 1772, na jego miejscu został wybudowany murowany kościół, zachowała się późnogotycka chrzcielnica, pochodząca z XV wieku. W wystroju ołtarza znajduje się obraz przedstawiający męczeństwo św. Wawrzyńca. W prezbiterium znajduje się drugi ołtarz z dekoracyjnymi figurami aniołów i rzeźbą św. Jana Nepomucena.
  • Kościół św. Ducha, we wnętrzu znajduje się zabytkowy obraz na ołtarzu głównym przedstawiającym Zesłanie Ducha Świętego z XVII wieku oraz Chrystusa z Emaus, z roku 1785.
  • Dawny kościół proewangelicki, do roku 1945, obecnie mieści się w nim katolicki kościół św. Jana Chrzciciela w stylu neoromańskim z połowy XIX wieku.
  • Pochodząca z XIX wieku synagoga w której było kino, obecnie jest tu centrum handlowe.

Dodaj komentarz