Łęczyca

Miasto w województwie łódzkim położone na pograniczu Niziny Mazowieckiej i Niziny Wielkopolskiej nad rzeką Bzurą. Zajmuje obszar prawie 9 km2 i liczy 15 tys. mieszkańców.

Pierwsza wzmianka o Łęczycy pochodzi z 1136 r. Osada otrzymała prawa miejskie przed 1267 r. W 1331 r. miasto zostało spalone przez Krzyżaków, ale za panowania króla Kazimierza Wielkiego zostaje odbudowane, w tym okresie powstaje m.in. zamek oraz mury miejskie. Okres największej świetności Łęczycy przypada na XVI w., w tym czasie rozwija się handel i rzemiosło, a samo miasto pełni funkcję stolicy województwa łęczyckiego. Kres pomyślnemu rozwojowi miejscowości przynosi potop szwedzki, podczas którego Łęczyca zostaje zrujnowana, a z upadku podnosi się dopiero po wielu latach. W wyniku II rozbioru Polski miasto zostaje przyłączone do Prus. W 1807 r. staje się częścią Księstwa Warszawskiego, a w 1815 r. Królestwa Polskiego. W 1939 r. w pobliżu miasta toczyła się Bitwa nad Bzurą. W latach 1955-1992 Łęczyca była ośrodkiem wydobycia rud żelaza (Łęczyckie Zagłębie Rud Żelaza).

Co zwiedzić w Łęczycy?

W Łęczycy warto obejrzeć między innymi:

  • Zamek królewski z XIV w. – www.zamek.leczyca.info.pl
  • Miejskie mury obronne oraz zachowana baszta obronna z XIV w.,
  • Gotycki kościół pw. św. Andrzeja Apostoła pochodzący z XV w.,
  • Zespół klasztorny oo. bernardynów z I poł. XVII w.,
  • Zespół klasztorny oo. dominikanów z XIV w. (obecnie więzienie),
  • Klasycystyczny ratusz wybudowany w latach 1787-1790

Dodatkową atrakcją jest organizowany co roku w sierpniu na zamku w Łęczycy Międzynarodowy Turniej Rycerski.
W Tumie pod Łęczycą możemy obejrzeć pozostałości grodziska średniowiecznego, którego początki sięgają VI w. n. e., oraz archikolegiatę pw. Najświętszej Marii Panny i św. Aleksego wzmiankowaną w XII w.

Ciekawostki o Łęczycy

W 1815 r. w Łęczycy urodził się Bernard Lessmann, dziadek Bolesława Leśmiana i Jana Brzechwy.

Co jeszcze polecisz w Łęczycy? Napisz!

2 myśli nt. „Łęczyca

Dodaj komentarz