Kościół Drewniany w Barwałdzie Dolnym

Kościół pw. św. Erazma w Barwałdzie Dolnym

Kościół pw. św. Erazma w Barwałdzie Dolnym powstał w drugiej połowie XVIII wieku. Dlaczego warto go zwiedzić?

W ołtarzu głównym z końca XVIII w. znajduje się obraz św. Erazma. Polichromia o motywach figuralnych, roślinnych i geometrycznych pochodzi z końca XVIII w. Na stropie prezbiterium widzimy Zwiastowanie Najświętszej Marii Panny, a w nawie – Przemienienie Pańskie na Górze Tabor.

Wieża jest pozostałością po XVI-wiecznym kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Znajduje się po wschodniej stronie prezbiterium, co jest nietypowym układem.

Świątynia została wzniesiona za pieniądze właściciela starostwa barwałdzkiego, Jana Bibersteina-Starowieyskiego. Kościół wpisany jest na Szlak Architektury Drewnianej w Małopolsce. Nieopodal leżą Wadowice.

Jako ciekawostkę dodajmy, że przez Barwałd przechodzi niemiecka linia fortyfikacji z 1944 roku.

Mapa Barwałdu Dolnego

Adres zabytku: Parafia św. Erazma BM, Barwałd Dolny 50, 34-124 Klecza Górna
O zwiedzanie kościoła można pytać pod nr tel. (33) 872 20 28

Zdjęcia Kościoła pw. św. Erazma w Barwałdzie Dolnym