Skansen Zubrzyca Górna

Orawski Park Etnograficzny: Skansen w Zubrzycy Górnej

W Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy zobaczymy 25 stałych wystaw, które pokazują życie warstw społecznych – szlachty, biednych, średnio zamożnych i bogatych chłopów – na Orawie od XVIII do XX wieku oraz wiejskie warsztaty: olejarnię, folusz, tartak i kuźnię.

Zwiedzanie Skansenu w Zubrzycy

Skansen w Zubrzycy Górnej należący do Małopolskich Parków Etnograficznych zwiedzać można codziennie.
– od 1 maja do 30 września: od 8:30 do 17:00
– od 1 października do 30 kwietnia: od 8:30 do 14:30

Ceny biletów:

– bilet normalny:
po starym sektorze – 11 zł
po nowym sektorze – 11 zł
po całym skansenie – 18 zł

– bilet ulgowy:
po starym sektorze – 7 zł
po nowym sektorze – 7 zł
po całym skansenie – 12 zł

Po skansenie oprowadza przewodnik bez dodatkowych opłat

Muzeum jest nieczynne w Nowy Rok, 1-szy dzień Wielkanocy, Boże Ciało, Wszystkich Świętych i 25 grudnia

Co warto zwiedzić w Skansenie

 • Dwór Moniaków z wnętrzami archaicznymi, kurnymi z XVII wieku. Ta cześć wyposażona w bardzo proste sprzęty w układzie charakterystycznym dla regionu.
 • Dwór Moniaków – pomieszczenia szlachty orawskiej z XVIII wieku. Salon o charakterze reprezentacyjnym. Są tu wysokie gładko na styk obrobione płazowe ściany.
 • Układ przestrzenny dworu z zabudowaniami gospodarczymi, w których obecnie znajdują się magazyny eksponatów.
 • Olejarnia. Część pierwsza – stępy. Urządzenia o archaicznym charakterze. Wyposażone w długie kłody z szeregowo umieszczonymi wydrążeniami, do których lekko wchodzą stępory – rodzaj tłoków poruszanych nożnie na zasadzie prostej dźwigni poziomej. Tutaj obrabiano wstępnie siemię lniane.
 • Olejarnia. Część druga – prasa typu klinowo – taranowego, złożona ze słupów jodłowych głęboko wkopanych w ziemię. W tej prasie z masy powstałej ze zmiażdżono siemienia lnianego uzyskiwano klarowny olej.
 • Pasieka orawska – ekspozycja uli kłodowych typu „stojakowego”. Typ pasieki charakterystyczny dla Górnej Orawy.
 • Zagroda Paś – Filipka z wystawą tkactwa orawskiego z XIX wieku z pełnym wyposażeniem, czyli cały osprzęt pomocniczy i trzy warsztaty z założonymi na wały osnowami oraz z fragmentami utkanych płócien.
 • Chałupa Kotta z Zubrzycy Górnej. Ekspozycja ukazująca wszelkiego rodzaju przedmioty, narzędzia średniozamożnej rodziny orawskiej z drugiej połowy XIX wieku.
 • Kuźnia. Wystawa prostych narzędzi kowalskich – z miechem i piecem kowalskim, kowadłami, młotami. Pokazanie charakteru XIX wiecznej kuźni orawskiej.
 • Folusz. Miejsce gdzie pokazany jest sposób spilśniania sukna, czyli materiałów wełnianych. Spilśnianie czyli jakby wzmacnianie tych materiałów za pomocą odpowiednich narzędzi.
 • Tartak. Obiekt ukazujący stary sposób obróbki drewna. Pokazana jest cała konstrukcja dawnych tartaków z różnorakimi mechanizmami.
 • Wozownia – chłopskie środki transportu, wozy.
 • Chałupa Dziubka z kotliny Orawsko – Nowotarskiej z ekspozycją weselną ukazującą wszelkie charakterystyczne cechy orawskiego wesela, czyli układ stołów, hierarchiczne rozmieszczenie gości, strój, a więc odświętne ubranie Orawiaków.
 • Zagroda biedniacka. Reprezentuje typ budownictwa z końca XIX wieku charakterystyczny dla rodzin biednych, bez „wyżki”, czyli spichlerza na piętrze budynku.
 • Dzwonnica konstrukcji zrębowo – słupowej na planie kwadratu, zwieńczona kutym krzyżem. Z XVII wiecznym dzwonem. Jest tutaj umieszczona wystawa przedmiotów o tematyce sakralnej. Jest to jedyny budynek sakralny na terenie skansenu.
 • Chałupa Omylaka z II poł. XIX wieku z Zubrzycy Dolnej z wszelkimi dobrze zachowanymi cechami budownictwa tradycyjnego. Jest tutaj także wystawa poświęconą Piotrowi Borowemu słynnemu myślicielowi, filozofowi orawskiemu, postaci historycznej.
 • Zagroda Misinców z przełomu XIX i XX w. z częściowym wyposażeniem.
 • Zagroda z Chyżnego z wystawą makatki orawskiej, z wyposażeniem z początku XX wieku.
 • Zestawienie małej architektury – płotki, mostki, studnie, altany.
 • Lamus – forma zewnętrzna ukazująca kulturę szlachecko – plebańską.
 • Chałupa z Piekielnika – Ekspozycja stolarstwa, kołodziejstwa, snycerstwa i ludowej rzeźby.
 • Wystawa biograficzna poświęcona pisarce z Orawy Annie Przemyskiej.
 • Zagroda Miraja z początku XX wieku.

Mapa dojazdowa do Zubrzycy Górnej

Do Muzeum dojedziesz:
– Z Krakowa drogą krajową nr 7 w kierunku Chyżnego, w miejscowości Jabłonka należy skręcić w prawo na drogę nr 957 w kierunku Makowa Podhalańskiego. Odległość od skrzyżowania w Jabłonce do Muzeum wynosi 12 km.
– Z Zakopanego drogą nr 958 w kierunku Czarnego Dunajca i dalej należy skręcić w lewo na drogę nr 957 w kierunku Makowa Podhalańskiego.
– Z Nowego Targu drogą nr 957 w kierunku Makowa Podhalańskiego.
– Ze Śląska drogą w kierunku Zakopanego, za Makowem Podhalańskim należy skręcić w prawo na drogę 957 w kierunku Nowego Targu przez przełęcz Krowiarki.

Zdjęcia Orawskiego Parku Etnograficznego

Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej mogliśmy zwiedzić podczas Muzeobrania 2008.

Wideo ze skansenu

Obiekt znajduje się na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce

Dodatkowe informacje na www.orawa.eu