Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie [zdjęcia]

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie to jedna z najbardziej renomowanych uczelni w Polsce. Powstał w 1925 r. jako trzecia w kraju wyższa szkoła handlowa. Nosił wtedy nazwę Wyższego Studium Handlowego. Był szkołą prywatną założoną z inicjatywy doktora nauk technicznych Arnolda Bollanda i doktora praw Albina Żabińskiego.

Dr Bolland został pierwszym rektorem. Początkowo uczelnia mieściła się w budynku przy ulicy Kapucyńskiej, a od 1927 r. przy ulicy Sienkiewicza. Od 1938 roku jest szkołą akademicką i przyjmuje nazwę „Akademia Handlowa w Krakowie”.

6 listopada 1939 roku profesorowie zostali podstępnie aresztowani podczas „Sonderaktion Krakau”, a sama Uczelnia została zdewastowana i zamknięta. W czasie okupacji hitlerowskiej prowadzone było tajne nauczanie. Rektorem był wówczas drugi współzałożyciel szkoły dr praw Albin Żabiński.

Działalność Uczelni wznowiono 8 maja 1945 r., ale regularne wykłady odbywały się już od połowy marca. W 1950 roku Akademię Handlową upaństwowiono i przekształcono w Wyższą Szkołę Ekonomiczną. Dwa lata później główną siedzibą Uczelni stał się gmach dawnej Fundacji księcia Aleksandra Lubomirskiego przy ul. Rakowickiej 27. W 1974 r. WSE przemianowano na Akademię Ekonomiczną. W roku 2007 Uczelnia zmieniła nazwę na Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie jest jedną z pięciu publicznych uczelni ekonomicznych w Polsce. Posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego, uprawnienia do prowadzenia wszystkich form i stopni studiów, ma szerokie kontakty z zagranicznymi uczelniami ekonomicznymi. Kształci ponad 21 tysięcy studentów.

Oprócz zobaczenia jak wygląda ta uczelnia, możesz zobaczyć basen i halę sportową. Często organizowane są spotkania naukowe otwarte dla szerokiej publiczności oraz imprezy kół naukowych i organizacji studenckich.

Zdjęcia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Mapa Uniwersytet Ekonomiczny Kraków