Lublin Praca

Rozwój Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego szansą na lepsze miejsca pracy dla studentów

Katolicki Uniwersytet Lubelski zawsze wymieniany jest jako jeden z najlepszych w Polsce. Nie osiada jednak na laurach i co roku może pochwalić się nowymi sukcesami. Dodatkowo rozpoczęcie współpracy z zagranicznymi uniwersytetami z pewnością wpłynie pozytywnie na powstawanie nowych inicjatyw międzynarodowych oraz poszerzenie rynku pracy.

96 lat KUL

8. grudnia 1918 roku odbyła się pierwsza inauguracja roku akademickiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w którego nazwie wtedy nie było jeszcze słowa „katolicki”.

Inauguracja ta odbyła się 96 lat temu, nie można się więc dziwić, że wtedy uniwersytet ten posiadał jedynie 4 wydziały: Reologiczny, Prawa Kanonicznego i Nauk Moralnych, Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych oraz Nauk Humanistycznych, a jego pracownikami było 12 profesorów zwyczajnych, 6 nadzwyczajnych, 5 zastępców profesora i 2 lektorów, którzy uczyli jedynie 399 studentów. Obecnie Katolicki Uniwersytet Lubelski kształci 14 857 studentów na 8 wydziałach, a w skład kadry naukowej wchodzi 2 109 osób.

Wschodnioeuropejska Sieć Uniwersytetów

Jednak aby dostrzec jak rozwinął się ten uniwersytet nie należy patrzeć tylko na liczby, ale trzeba spojrzeć bardziej ogólnie. W tym miejscu koniecznie musimy wspomnieć o utworzeniu niedawno Wschodnioeuropejskiej Sieci Uniwersytetów, której Katolicki Uniwersytet Lubelski jest liderem.

W skład Wschodnioeuropejskiej Sieci Uniwersytetów wchodzi 12 uczelni wyższych z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Gruzji oraz Polski. Jej celem jest rozpoczęcie współpracy partnerskiej dotyczącej zakresu prowadzania badań naukowych, kształcenia studentów oraz rozwinięcie międzynarodowych kontaktów akademickich. Realnie oznacza to wspólne składania podań o międzynarodowe granty i wspólne aplikowanie do międzynarodowych projektów badawczych, stworzenie programów studenckich wymian oraz międzynarodowych studiów, a dodatkowo wspólne wydawanie publikacji naukowych.

Dla studentów to także większa szansa na międzynarodowe miejsca pracy. Dzięki współpracy ośrodków naukowych mają okazję, by uczyć się obcych języków i poznawać kulturę innych narodów. Po studiach mogą szukać zatrudnienia nie tylko na Lubelszczyźnie.

Oprócz tego, uczelnie wchodzące w skład Wschodnioeuropejskiej Sieci Uniwersytetów planują organizować wspólnie przedsięwzięcia kulturalne i artystyczne, których celem będzie wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych.

Pozostałe działania Uniwersytetu

Nie jest to jednak jedyny powód aby podjąć studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Istotną informacją jest, że zajmuje on 30 miejsce w rankingu najlepszych uczelni w całej Polsce. Warto także wspomnieć, że niedawno KUL został laureatem Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnie liderów”, a to oznacza, że jest on dobrze przygotowany do przekazywania uczniom nie tylko wiedzy teoretycznej ale i kształcenia ich praktycznych umiejętności.

Wszystkie te działania pokazują jak szybko i sprawnie rozwija się Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz że warto posiadać go w swoim CV. Studenci Uniwersytetu, których co roku jest bardzo wielu, są tego świadomi i wiedzą, że to dobry start aby znaleźć dobrą ofertę pracy nie tylko na terenie województwa lubelskiego, ale całej Europy.

Artykuł powstał we współpracy z:
Rekrutacja


Zobacz też: Przewodnik po Lubelszczyźnie
Lubelszczyzna Przewodnik